Huisregels


  1. Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van mijn cliënten dat ze daar eveneens zorg voor dragen. Vanuit het oogpunt van hygiëne vraag ik u een eigen handdoek mee te brengen.
  2. Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  3. Voor aanvang van de behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden.
  4. Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden zodat ik daar rekening mee kan houden.
  5. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
  6. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  7. Ik behoud mij het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling in overleg met u worden gestaakt.
  8. Ik ben niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
  9. Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling.